Categories
use-that-remote

Sony Bravia SOAP Commands

Below you will find the soap commands which used to work for my Sony Bravia Model.

I trigger request to my TV via my Homematic CCU2 over CUxD. This is an example request sent from my CCU to the TV using CUxD.

 

var url= "http://{IP_ADDRESS}/sony/IRCC?"; var cURL="LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/addons/cuxd /usr/local/addons/cuxd/curl"; dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC").State(cURL#" -X POST -H 'Content-Type: text/xml; charset=UTF-8' -d '<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:X_SendIRCC xmlns:u=\"urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1\"><IRCCCode>AAAAAQAAAAEAAAAvAw==</IRCCCode></u:X_SendIRCC></s:Body></s:Envelope>' '"#url#"'");

 

Description Command
PowerOff AAAAAQAAAAEAAAAvAw==
Input AAAAAQAAAAEAAAAlAw==
GGuide AAAAAQAAAAEAAAAOAw==
EPG AAAAAgAAAKQAAABbAw==
Favorites AAAAAgAAAHcAAAB2Aw==
Display AAAAAQAAAAEAAAA6Aw==
Home AAAAAQAAAAEAAABgAw==
Options AAAAAgAAAJcAAAA2Aw==
Return AAAAAgAAAJcAAAAjAw==
Up AAAAAQAAAAEAAAB0Aw==
Down AAAAAQAAAAEAAAB1Aw==
Right AAAAAQAAAAEAAAAzAw==
Left AAAAAQAAAAEAAAA0Aw==
Confirm AAAAAQAAAAEAAABlAw==
Red AAAAAgAAAJcAAAAlAw==
Green AAAAAgAAAJcAAAAmAw==
Yellow AAAAAgAAAJcAAAAnAw==
Blue AAAAAgAAAJcAAAAkAw==
Num1 AAAAAQAAAAEAAAAAAw==
Num2 AAAAAQAAAAEAAAABAw==
Num3 AAAAAQAAAAEAAAACAw==
Num4 AAAAAQAAAAEAAAADAw==
Num5 AAAAAQAAAAEAAAAEAw==
Num6 AAAAAQAAAAEAAAAFAw==
Num7 AAAAAQAAAAEAAAAGAw==
Num8 AAAAAQAAAAEAAAAHAw==
Num9 AAAAAQAAAAEAAAAIAw==
Num0 AAAAAQAAAAEAAAAJAw==
Num11 AAAAAQAAAAEAAAAKAw==
Num12 AAAAAQAAAAEAAAALAw==
VolumeUp AAAAAQAAAAEAAAASAw==
VolumeDown AAAAAQAAAAEAAAATAw==
Mute AAAAAQAAAAEAAAAUAw==
ChannelUp AAAAAQAAAAEAAAAQAw==
ChannelDown AAAAAQAAAAEAAAARAw==
SubTitle AAAAAgAAAJcAAAAoAw==
ClosedCaption AAAAAgAAAKQAAAAQAw==
Enter AAAAAQAAAAEAAAALAw==
DOT AAAAAgAAAJcAAAAdAw==
Analog AAAAAgAAAHcAAAANAw==
Teletext AAAAAQAAAAEAAAA/Aw==
Exit AAAAAQAAAAEAAABjAw==
Analog2 AAAAAQAAAAEAAAA4Aw==
*AD AAAAAgAAABoAAAA7Aw==
Digital AAAAAgAAAJcAAAAyAw==
Analog? AAAAAgAAAJcAAAAuAw==
BS AAAAAgAAAJcAAAAsAw==
CS AAAAAgAAAJcAAAArAw==
BSCS AAAAAgAAAJcAAAAQAw==
Ddata AAAAAgAAAJcAAAAVAw==
PicOff AAAAAQAAAAEAAAA+Aw==
Tv_Radio AAAAAgAAABoAAABXAw==
Theater AAAAAgAAAHcAAABgAw==
SEN AAAAAgAAABoAAAB9Aw==
InternetWidgets AAAAAgAAABoAAAB6Aw==
InternetVideo AAAAAgAAABoAAAB5Aw==
Netflix AAAAAgAAABoAAAB8Aw==
SceneSelect AAAAAgAAABoAAAB4Aw==
Mode3D AAAAAgAAAHcAAABNAw==
iManual AAAAAgAAABoAAAB7Aw==
Audio AAAAAQAAAAEAAAAXAw==
Wide AAAAAgAAAKQAAAA9Aw==
Jump AAAAAQAAAAEAAAA7Aw==
PAP AAAAAgAAAKQAAAB3Aw==
MyEPG AAAAAgAAAHcAAABrAw==
ProgramDescription AAAAAgAAAJcAAAAWAw==
WriteChapter AAAAAgAAAHcAAABsAw==
TrackID AAAAAgAAABoAAAB+Aw==
TenKey AAAAAgAAAJcAAAAMAw==
AppliCast AAAAAgAAABoAAABvAw==
acTVila AAAAAgAAABoAAAByAw==
DeleteVideo AAAAAgAAAHcAAAAfAw==
PhotoFrame AAAAAgAAABoAAABVAw==
TvPause AAAAAgAAABoAAABnAw==
KeyPad AAAAAgAAABoAAAB1Aw==
Media AAAAAgAAAJcAAAA4Aw==
SyncMenu AAAAAgAAABoAAABYAw==
Forward AAAAAgAAAJcAAAAcAw==
Play AAAAAgAAAJcAAAAaAw==
Rewind AAAAAgAAAJcAAAAbAw==
Prev AAAAAgAAAJcAAAA8Aw==
Stop AAAAAgAAAJcAAAAYAw==
Next AAAAAgAAAJcAAAA9Aw==
Rec AAAAAgAAAJcAAAAgAw==
Pause AAAAAgAAAJcAAAAZAw==
Eject AAAAAgAAAJcAAABIAw==
FlashPlus AAAAAgAAAJcAAAB4Aw==
FlashMinus AAAAAgAAAJcAAAB5Aw==
TopMenu AAAAAgAAABoAAABgAw==
PopUpMenu AAAAAgAAABoAAABhAw==
RakurakuStart AAAAAgAAAHcAAABqAw==
OneTouchTimeRec AAAAAgAAABoAAABkAw==
OneTouchView AAAAAgAAABoAAABlAw==
OneTouchRec AAAAAgAAABoAAABiAw==
OneTouchStop AAAAAgAAABoAAABjAw==
DUX AAAAAgAAABoAAABzAw==
FootballMode AAAAAgAAABoAAAB2Aw==
Social AAAAAgAAABoAAAB0Aw==

credits to those guys